اوکراین

 چرنیوتسی

چرنیوتسی

این شهر به دلیل دارا بودن سازه‌ای که در میراث یونسکو ثبت شده شهرت دارد

ملحق الموضوع
چرنیهیف

چرنیهیف

محل قرارگیری کلیسای کاترین که به دلیل گنبد طلایی‌اش شناخته شده است

ملحق الموضوع

تابعونا

إلحق (وضع)