logo
موقعیت قرار گیری این هتل 5 ستاره بسیار ویژه و ممتاز است چرا که بسیاری از مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی از هتل شرایتون کوالالامپور قابل دسترس است.