شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی محمدزاده از همان روزهای اول نگاهش به آینده بود و سعی داشت تمامی امکانات مدرن و به روز را در تمامی سطوح به کار گیرد تا خدماتی متمایز و متناسب با نیاز مشتریان به آنها ارائه دهد.

هدف ما مطالعه، برنامه ريزي و اجرا و هدايت جذاب ترين تورهاي فرهنگي، علمي، تفريحي، ورزشي و نمايشگاهي در داخل و خارج از كشور است و در همين راستا رضايتمندي مشتري و توجه به استانداردهاي بالاي حرفه اي را اصول اوليه فعاليت هاي خود مي دانيم.